Categories
Uncategorized

Tips bij onderhandelen met de Belastingdienst

De do’s en dont’s bij onderhandelingstrajecten met de Belastingdienst. Van der Mark & Partners heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van fiscale boekenonderzoeken en het ten behoeve van onze cliënten onderhandelen met de
Belastingdienst. Vanuit onze ervaring delen wij graag de volgende tips (voor zowel fiscalisten als belastingplichtigen):

1. Een gedegen voorbereiding is essentieel

Bereid de onderhandeling gedegen voor. Zorg dat u exact weet waar u het over heeft inhoudelijk en zorg dat u uw concrete onderhandelingsdoel heeft bepaald. Dit onderhandelingsdoel dient ambitieus, maar wel haalbaar te zijn. Een onderdeel van de voorbereiding / onderhandelingsstrategie is ook het bepalen wie de onderhandeling op zich neemt. U als belastingplichtige, uw adviseur dan wel gezamenlijk.

2. Behandel uw tegenstander met respect

Behandel uw onderhandelingsopponent van de Belastingdienst met respect en zorg voor een goede onderhandelingssfeer. Dit betekent niet dat u niet hard mag onderhandelen, maar altijd vanuit de basis: hard op de inhoud, respectvol naar de persoon. Arrogant of hooghartig gedrag pakt veelal negatief uit.

3. Trucjes werken niet

Een “oude stempel gedachte” was om de bespreking met de Belastingdienst op een zo laat mogelijk tijdstip op de dag te plannen. Dan zou de inspecteur eerder toegeven omdat hij snel naar huis wil. Deze gedachte is onjuist en te doorzichtig. Een andere gedachte is dat dominant gedrag zou bijdragen aan een goed onderhandelingsresultaat. Ook een dergelijke houding werkt averechts (verwezen wordt naar tip 2).

4. Luister goed en communiceer duidelijk

Goed luisteren in de onderhandelingen is essentieel om erachter te komen wat de concrete insteek van de inspecteur is. Dat kunt u dan gebruiken om uw onderhandelingsdoelen te bereiken, dan wel bij te stellen. Soms ontstaan er namelijk buitenkansen in de onderhandeling, die alleen door goed luisteren kunnen worden gesignaleerd. Duidelijke communicatie van uw kant voorkomt irritatie achteraf dat bepaalde standpunten niet begrepen zijn of anders worden
uitgelegd, waardoor de onderhandeling weer opnieuw kan beginnen en zelfs kan stuklopen.

5. Houd er rekening mee dat u uw opponent nogmaals tegenkomt

Met de Belastingdienst heeft u een verbondenheid die niet eindigt bij afronding van de onderhandelingen. Vaak geld dat ook voor de betreffende adviseur. Houd daarmee rekening bij het voeren van de onderhandelingen.

6. Ga tussentijds gerust even uit elkaar

Ga indien nodig tijdens de bespreking uit elkaar om met de achterban te overleggen en om rustig vast te stellen of de onderhandeling op koers ligt en de financiële consequenties van de tussentijdse standpunten vast te stellen. Vaak gaan partijen ook uit elkaar vlak voor de fase dat er een deal tot stand komt.

7. Vat de gemaakte afspraken samen

Neem de gemaakte afspraken aan het eind van de onderhandelingen met de inspecteur door en vat deze in overleg met de inspecteur samen. Dit voorkomt verrassingen bij de schriftelijke uitwerking in het kader van de fiscale vaststellingsovereenkomst. Heeft u vragen omtrent dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met Andy van der Mark (andy@vandermark.com).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *