Categories
Uncategorized

Beleggen in de BV als gunstig alternatief voor box 3 beleggen

Zoals tijdens Prinsjesdag bekend is gemaakt, stijgt de vermogensrendementsheffing met ingang van 2017 naar maximaal 5.5%. Voor veel vermogende Nederlanders een onbegrijpelijke aanpassing, aangezien zij de afgelopen jaren veelal nauwelijks rendement op hun vermogen hebben behaald.

Wat verandert er nu exact:

  • de box 3 vrijstelling wordt verhoogd naar € 25.000;
  • vanaf een bedrag van € 25.000 tot een bedrag van € 100.000 geldt een rendementsheffing van 2,9%;
  • vanaf een bedrag van € 100.000 tot en met een bedrag van € 1.000.000 geldt een rendementsheffing van 4,7%;
  • vanaf een bedrag van € 1.000.000 geldt een rendementsheffing van 5,5%;
  • het percentage van de rendementsheffing wordt jaarlijks aangepast.

Het voorgaande betekent dat bij een vermogen van € 2.000.000 een bedrag van ongeveer € 30.000 aan inkomstenbelasting betaald moet worden, hetgeen neerkomt op een percentage van 1,5%. Indien het bedrag van € 2.000.000 in zijn geheel bestaat uit liquide middelen waarop een rentepercentage wordt ontvangen van 1%, dan wordt over de rente inkomsten 150% aan inkomstenbelasting betaald!

Stel het bedrag van € 2.000.000 wordt ingebracht als kapitaal in een nieuw op te richten BV. Over de inkomsten is nu nog maximaal 40% belasting verschuldigd, namelijk 20% vennootschapsbelasting en 25% aanmerkelijkbelangheffing.

Door het vermogen van € 2.000.000 in te brengen in een BV wordt in het bovenstaande voorbeeld jaarlijks ongeveer een bedrag van € 22.000 aan belasting bespaard. Met de huidige lage rentestand is het aantrekkelijk om beleggen via een BV in overweging te nemen. Het omslagpunt ligt bij een rendement van ongeveer 3,75%.

Van der Mark & Partners beschikt over gedegen kennis op dit gebied. Voor nader advies kunt u contact opnemen met Andy van der Mark (andy@vandermark.com).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *