Categories
Uncategorized

FISCALE ASPECTEN VAN INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

Veel ondernemingen gaan op avontuur over de grens.

Dat internationale groei de toekomst heeft wordt door steeds meer ondernemingen onderkend. Internationalisering leidt tot een betere spreiding van omzet, een verlaging van de kosten, waaronder kosten voor personeel, en tot meer mogelijkheden om kapitaal aan te trekken.

De keerzijde is dat rekening dient te worden gehouden met veelal ingewikkelde regels die landen met elkaar afspreken en waaraan de onderneming dient te voldoen. Deze regels worden vaak vastgelegd in Verdragen.

Een goede fiscale planning is van groot belang. Deze planning dient te resulteren in een lage belastingdruk voor het concern. Een essentieel onderdeel van de fiscale planning is het op een correcte manier toepassen van de transferpricing regels. Volgens deze regels dienen met elkaar gelieerde ondernemingen zakelijke afspraken met elkaar te maken, zoals onafhankelijke partijen met elkaar overeenkomen in vergelijkbare situaties. Gebeurt dit niet, dan kan dit leiden tot niet gewenste fiscale gevolgen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een dubbele belastingheffing.

Van belang is om als internationaal opererende onderneming de transferpricing methode vast te stellen die een redelijke vergoeding voor de uitgevoerde functies (waar wordt de meerwaarde gerealiseerd), gelopen financiële risico’s en de gebruikte activa tot gevolg heeft.

Daarnaast bestaat er een wettelijke documentatieplicht, ter ondersteuning van de transferpricing methodiek. Uit deze verplichte documentatie dient te volgen op welke manier de transferpricing methode is vastgesteld.

Van der Mark & Partners heeft veel ervaring en expertise op het gebied van transferpricing en het opstellen van de verplichte documentatie hiervoor. Voor advies kunt u contact opnemen met Andy van der Mark (andy@vandermark.com).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *