Categories
Uncategorized

Het toekennen van aandelen aan werknemers kan zeer lonend zijn.

In onze fiscale en juridische praktijk komt het steeds vaker voor dat ondernemingen belangrijke werknemers de mogelijkheid bieden om aandelen te verkrijgen. De voordelen kunnen aanzienlijk zijn. Voor de onderneming een prima mogelijkheid om goed presterend personeel te binden zonder dat dit direct liquiditeiten kost. Voor het personeel een fiscaal voordelige beloning die zeer lucratief kan zijn. En waarschijnlijk het belangrijkste voordeel: aandeelhouderschap stimuleert het ondernemers- en verantwoordelijkheidsgevoel.

Enkele belangrijke fiscale en juridische aandachtspunten:

  1. Zorg ervoor dat de toekenning van aandelen op een zodanige manier gestructureerd wordt, dat de netto opbrengst voor het personeelslid maximaal is. Zo kan een toekomstig recht om aandelen te kopen (bijvoorbeeld bij goede prestaties) tegen een bij aanvang vastgestelde waarde, uiteindelijk een aanzienlijk fiscaal te belasten beloningselement bevatten. Het is fiscaal lucratiever om reeds bij aanvang aandelen toe te kennen, waarbij bij tegenvallend presteren, het personeelslid de aandelen weer (gedeeltelijk) moet teruggeven.
  2. Stel een gedegen participatieplan op. In dit participatieplan wordt meestal geregeld wat de gevolgen voor het aandelenbezit zijn bij vertrek van het personeelslid (deze gevolgen zijn veelal verschillend bij een vertrek op eigen initiatief dan wel bij een gedwongen verlaten van het bedrijf) of wat de gevolgen zijn bij een overname of fusie van de onderneming. Tevens wordt vaak aan de aandelenparticipatie een relatie- en concurrentiebeding worden gekoppeld.
  3. Laat uw onderneming voorafgaand aan de toekenning van de aandelenparticipaties waarderen. Dit om te voorkomen dat de belastingdienst al in de toekenning een aanzienlijk belaste uitkering aan het personeelslid kan zien. Daarnaast is inzicht in de waarde van uw onderneming ook belangrijk bij het vaststellen van de omvang van de hoeveelheid aan het personeel toe te kennen aandelen.
  4. Voor ondernemingen die aan het personeel geen stemrechten wensen toe te kennen: aan het personeelslid kunnen ook louter economische rechten op aandelen worden toegekend. De stemrechten kunnen dan bij de overige aandeelhouders verblijven. Het toekennen van stemrechten op aandelen vergroot overigens wel vaak de betrokkenheid van het personeel bij de onderneming.
  5. Zorg ervoor dat de aandelen voor het personeelslid niet gaan behoren tot een zogenaamd lucratief belang. Daarvan kan sprake zijn indien een onderneming diverse soorten aandelen toekent en de aan het personeel toegekende aandelen daardoor zeer hoog renderend kunnen zijn. De opbrengst zal dan worden belast tegen meestal 52% inkomstenbelasting.

Van der Mark & Partners heeft een ruime ervaring met het adviseren over en implementeren van aandelenplannen. Voor verder advies kunt u contact opnemen met Andy van der Mark (andy@vandermark.com).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *